‘จุฬาฯ’ ชวน ‘กรมป่าไม้’ ปลูกต้นกล้าในแก้วกระดาษใช้แล้ว ทดแทนถุงเพาะชำพลาสติก ปลุกกระแสโลกยุค ‘Zero Waste’
บรรยากาศชื่นมื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ สำหรับเพาะชำกล้าไม้’ มีผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มุ่งมั่นจัดงานอย่างตั้งใจ ในช่วงเช้าวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทุกปี ‘กรมป่าไม้’ ใช้ถุงพลาสติกเพาะชำกว่า 30 ล้านใบ!
ด้านประธานของอีกฝ่าย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ได้ให้ข้อมูลว่า #กรมป่าไม้ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อย่างเช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้ประดู่ และไม้ชิงชัน ซึ่งยิ่งมีอายุมากยิ่งมีคุณค่า ราคาก็สูง มีความต้องการในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักประกันทรัพย์สิน และอาจได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี แต่ละปี ทางกรมฯ ต้องเพาะกล้าไม้คุณภาพดี 100 ล้านต้น ทิ้งขยะถุงเพาะชำพลาสติกกว่า 30 ล้านชิ้น จึงได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จนได้แนวร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจุฬาฯ

‘จุฬาฯ’ ส่งต่อแก้ว ‘Zero-Waste Cup’ ให้ ‘กรมป่าไม้’ ทดสอบเพาะกล้าไม้แทนถุงพลาสติก เอาจริงกำจัดขยะครบวงจร
ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ #PetroMat เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ทดสอบใช้แก้ว Zero-Waste Cup ที่ทิ้งแล้ว ไปปลูกต้นกล้า ฝังกลบใต้ดินในพื้นที่ป่า ต่อยอดการกำจัดขยะในจุฬาฯ ไปสู่การลดขยะพลาสติกของกรมป่าไม้ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี แสดงให้เห็นถึงการผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด นับเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความยั่งยืนของประเทศ ที่นำแนวคิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งยังกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และภาคธุรกิจ หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคต ปัญหาขยะจะลดลง