จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

Read more

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT และ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก PETROMAT ร่วมกับ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC นำทีมนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท โตไก พีอี จำกัด

“รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมนักวิจัย PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท โตไก พีอี จำกัด ณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

PETROMAT ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 256

Read more