ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งกระชับมิตร “เซรามิกส์สัมพันธ์ 2019”

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT นำทีม PETROMAT ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งกระชับมิตร “เซรามิกส์สัมพันธ์ 2019” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกกฎาคม 2562 โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

Read more

ร่วมแสดงความยินดี งานทำบุญภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

PETROMAT ร่วมแสดงความยินดี งานทำบุญภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

Read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคใต้

“ยางตกไม่พรือ จากร้อยสู่ล้านด้วยนวัตกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในงาน สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

Read more

PETROMAT Congress 2019

PETROMAT จัดงานงานประชุมโปรแกรมวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PETROMAT Congress 2019) เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี (อาคารจามฯ 10)

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ในโฟลเดอร์ 12Jun2019

Read more