งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

Read more

ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการขยะพลาสติกกับบริษัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จำกัด

PETROMAT ให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการขยะพลาสติกกับบริษัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จำกัด เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562

Read more

PETROMAT Congress 2019

PETROMAT จัดงานงานประชุมโปรแกรมวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PETROMAT Congress 2019) เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี (อาคารจามฯ 10)

Read more

InterPlas Thailand 2019

รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือการแพทย์ยุคใหม่ หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย” ในงาน InterPlas Thailand 2019 โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด คุณโสภณ จีนพงษ์ บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 218 – 219 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more