เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ในโฟลเดอร์ 12Jun2019

Read more

InterPlas Thailand 2019

PETROMAT ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “เครื่องมือแพทย์ยุคใหม่หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย” ใน งาน InterPlas Thailand 2019 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.petromat.org/Interplas2019 ลงทะเบียน

Read more

เจรจาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

PETROMAT เจรจาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

Read more

เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

PETROMAT เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ในการนำแก้ว CU Zero Waste ไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

Read more

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

Read more

ประชุมหารือโครงการ Chula Zero Waste เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

PETROMAT ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิคุณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Chula Zero Waste และ Ecolife เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

Read more