จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

Read more

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT และ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก PETROMAT ร่วมกับ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC นำทีมนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวัสดีปีใหม่ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูลผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) สวัสดีปีใหม่ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ-เทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สวัสดีปีใหม่ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ผู้อำนวยสำนักงานเทคโนโลยี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย สวัสดีปีใหม่ […]

Read more

OKINAWA COLLOIDS 2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้าน Colloid & Surface Science ในงานประชุม “OKINAWA COLLOIDS 2019” ในระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ Bankoku Shinryokan NAGO, OKINAWA, JAPAN !!! Abstract Submission Opens February 2019 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ OFFICE@OKINAWACOLLOIDS.JP Website: https://okinawacolloids2019.chemistry.or.jp/index.html Twitter: https://twitter.com/OkinawaColloids #OkinawaColloids

Read more