ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งกระชับมิตร “เซรามิกส์สัมพันธ์ 2019”

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT นำทีม PETROMAT ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งกระชับมิตร “เซรามิกส์สัมพันธ์ 2019” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกกฎาคม 2562 โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2

Read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคใต้

“ยางตกไม่พรือ จากร้อยสู่ล้านด้วยนวัตกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในงาน สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

Read more

PETROMAT Congress 2019

PETROMAT จัดงานงานประชุมโปรแกรมวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PETROMAT Congress 2019) เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี (อาคารจามฯ 10)

Read more

InterPlas Thailand 2019

รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือการแพทย์ยุคใหม่ หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย” ในงาน InterPlas Thailand 2019 โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด คุณโสภณ จีนพงษ์ บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 218 – 219 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Read more

Electric Vehicle (EV)

มาทำความรู้จักกับ รถ Electric Vehicle (EV) หรือ รถยนต์ไฟฟ้า กันเถอะ รถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยพลังไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ ในปัจจุบัน รถยนต์ EV สามารถแบ่งประเภทตามเทคโนโลยี ดังนี้ รถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะมีการใช้แหล่งพลังงานที่แตกต่างกันแล้ว ลักษณธของปลั๊กสำหรับชาร์ตไฟก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบไฟ กำลังไฟ และประเทศของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นที่ทราบกันดีว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ในหลายประเทศทั่วโลก เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้ และพยายามผลักดันนโยบายให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ไปดูกันว่าภาครัฐของแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในด้านผู้ใช้และอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมีการส่งเสริมกันอย่างไร

Read more

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 หัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” ภาพบรรยากาศ งาน PPC & PETROMAT SYMPOSIUM 2019 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เข้าใจถึงทิศทางงานวิจัยของประเทศ และเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

Oxo-degradable Bag ถุงพลาสติกย่อยสลายได้….จริงหรือ

ถุงที่มีคำโฆษณาแบบนี้ ย่อยสลายได้จริงหรือ! พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้จริง ต้องมีตรารับรองมาตรฐานด้วยนะ EU และหลายประเทศทั่วโลกแบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Oxo แล้ว ไทยเราก็เช่นกัน หันมาใช้ถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ แทนถุง Oxo กันเถอะ

Read more

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

Read more