Oxo-degradable Bag ถุงพลาสติกย่อยสลายได้….จริงหรือ

ถุงที่มีคำโฆษณาแบบนี้ ย่อยสลายได้จริงหรือ! พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้จริง ต้องมีตรารับรองมาตรฐานด้วยนะ EU และหลายประเทศทั่วโลกแบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Oxo แล้ว ไทยเราก็เช่นกัน หันมาใช้ถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ แทนถุง Oxo กันเถอะ

Read more

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

Read more

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT และ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก PETROMAT ร่วมกับ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC นำทีมนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Read more