InterPlas Thailand 2019

รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือการแพทย์ยุคใหม่ หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย” ในงาน InterPlas Thailand 2019 โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้ ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด คุณโสภณ จีนพงษ์ บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 218 – 219 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Read more

เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ในโฟลเดอร์ 12Jun2019

Read more

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 หัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” ภาพบรรยากาศ งาน PPC & PETROMAT SYMPOSIUM 2019 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เข้าใจถึงทิศทางงานวิจัยของประเทศ และเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

เจรจาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

PETROMAT เจรจาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

Read more

เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

PETROMAT เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ในการนำแก้ว CU Zero Waste ไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

Read more

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

Read more

ประชุมหารือโครงการ Chula Zero Waste เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

PETROMAT ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับมูลนิธิคุณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Chula Zero Waste และ Ecolife เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

Read more