เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

Read more

เจราความร่วมมือด้านวิจัยกับบริษัทอุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด

PETROMAT ร่วมกับศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก CU-PPC รศ. ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ หัวหน้าโปรแกรมวิจัย MFE และ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC เข้าเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและเยี่ยมชมเตาเผาถ่านระดับ Pilot Scale และเครื่องมืออื่น ๆ ของบริษัท อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

Read more

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PETROMAT จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

Read more