เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

PETROMAT เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

PETROMAT ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 อยู่ในโฟลเดอร์ 12Jun2019

Read more

Electric Vehicle (EV)

มาทำความรู้จักกับ รถ Electric Vehicle (EV) หรือ รถยนต์ไฟฟ้า กันเถอะ รถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยพลังไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ ในปัจจุบัน รถยนต์ EV สามารถแบ่งประเภทตามเทคโนโลยี ดังนี้ รถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะมีการใช้แหล่งพลังงานที่แตกต่างกันแล้ว ลักษณธของปลั๊กสำหรับชาร์ตไฟก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบไฟ กำลังไฟ และประเทศของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นที่ทราบกันดีว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ในหลายประเทศทั่วโลก เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้ และพยายามผลักดันนโยบายให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ไปดูกันว่าภาครัฐของแต่ละประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในด้านผู้ใช้และอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมีการส่งเสริมกันอย่างไร

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พ.ค. 62

Read more

InterPlas Thailand 2019

PETROMAT ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “เครื่องมือแพทย์ยุคใหม่หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย” ใน งาน InterPlas Thailand 2019 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.petromat.org/Interplas2019 ลงทะเบียน

Read more

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019

งานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 หัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” ภาพบรรยากาศ งาน PPC & PETROMAT SYMPOSIUM 2019 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “NUS-PETROMAT: Energy and Water” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เข้าใจถึงทิศทางงานวิจัยของประเทศ และเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more