📣😆 ครึ่งปีหลัง วิจัยไม่ปัง ให้มันรู้ไป!
PETROMAT โดย ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร และ รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ เข้าแสดงความยินดีแด่ 💖 ศ. ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 🎊 ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University ด้านการวิจัย
พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอการทำงานของศูนย์ฯ และผลการดำเนินงานสุดปัง 💥 ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยวิจัยต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ 🤩 เพื่อสานต่อความปังต่อไป!!
Ppc Chula ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHEMTECH@CHULA Materials Science, Chulalongkorn University #PetromatStepForward #งานวิจัย #นวัตกรรม #เทคโนโลยี #อุตสาหกรรม