“ยางตกไม่พรือ จากร้อยสู่ล้านด้วยนวัตกรรม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ในงาน สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่