รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาในหัวข้อ “เครื่องมือการแพทย์ยุคใหม่ หนทางสู่การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจพลาสติกไทย”
ในงาน InterPlas Thailand 2019 โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้
ผศ. นพ. ดร.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
คุณศุภธิดา รัตนสวัสดิ์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
คุณโสภณ จีนพงษ์ บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด


เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 218 – 219 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ