PETROMAT เจรจาความร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ในการนำแก้ว CU Zero Waste ไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562