ถุงที่มีคำโฆษณาแบบนี้ ย่อยสลายได้จริงหรือ!


พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้จริง ต้องมีตรารับรองมาตรฐานด้วยนะ


EU และหลายประเทศทั่วโลกแบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Oxo แล้ว ไทยเราก็เช่นกัน


หันมาใช้ถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ แทนถุง Oxo กันเถอะ