รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ รองผู้อำนวยการ PETROMAT และ ศ. ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ นักวิจัยจาก PETROMAT ร่วมกับ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยจาก MTEC นำทีมนักวิจัย เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสวนไผ่ลุงโชค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562