ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบันทึกเทปพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIO PBS และ ความร่วมมือส่งเสริมการคิดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง